Dječji vrtići Ivana Brlić Mažuranić

Eko program

Kada govorimo o održivom razvoju i ekologiji, upravo je vrtić mjesto gdje dijete živi i uči. Svako dijete uči svoja prava, odgovornosti i dužnosti. Sve što se nauči u najranijem djetinjstvu ostaje kao kvalitetno znanje za kasnije godine života. Ovu spoznaju o učenju djece predškolske dobi u vrtiću smo iskoristili za stvaranje temeljnih znanja i usvajanja vrijednosti te ekološke osviještenosti djece u vrtiću, a sve to u cilju izgrađivanja kvalitetnih osobnosti koje će ekološki promišljati i djelovati.

Djeca predškolske dobi uče spoznaju kroz igru tj. uče čineći i međusobno surađujući. To su komponente odgojno-obrazovnog rada idealne za usvajanje ekoloških i drugih vrijednosti kod djece predškolske dobi.

Eko program Eko program

 Kroz ekologiju se razvija kreativnost djece (izrada zanimljivih didaktičkih igara od različite vrste ambalaže).

Aktivnosti u dječjem vrtiću su uglavnom životno-praktične što daje poticaj za osmišljavanje dječjeg prostora za igru koji će biti zanimljiv, ugodan i poticajan za učenje i boravak u vrtiću.

Aktivnosti u vrtiću sastoje se od skupljanja starog papira, razvrstavanja, odlaska u reciklažno dvorište, vođenje brige o sadnicama, cvijeću.