Dječji vrtići Ivana Brlić Mažuranić

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

DV ˝Pčelica˝ - Rastimo zajedno s prijateljima-različitosti nas obogaćuju

Svakodnevni život u skupini predškolaca različite životne dobi (djeca od 5 do 7 godina ), različitih potreba (djeca s posebnim potrebama) te različitih mogućnosti potaknuo  je na provođenje projekta „Rastimo zajedno s prijateljima – različitosti nas obogaćuju".
Pogledavši unatrag, projekt je započeo još prošle pedagoške 2011./2012. godine. Kroz blagdanske aktivnosti i razgovor o darivanju, u prosincu 2011. godine djeca su potakla odgojiteljice, a u suradnji s roditeljima, na malu humanitarnu akciju prikupljanja igračaka za djecu u potrebi. Akciji su se najviše odazvala djeca i roditelji dvije odgojne skupine, a upravo od djece i odgojitelja te dvije odgojne skupine formirala se ovogodišnja starija skupina. Promatrajući djecu koliko je kod njih razvijen senzibilitet za toleranciju jednih prema drugima, s obzirom na osobnosti i različitosti,  projekt se zapravo sam po sebi nastavio. Primjećeno je da su stvorene manje interesne skupine djece koja su teško prihvaćala novu djecu. Igra s memory – kartama „Zastave svijeta" kao da je postala privatno vlasništvo nekoliko dječaka. Verbalno su izražavali svoje neslaganje, ako bi se tko htio uključiti u njihovu igru. Kako su socijalne vještine naučeni oblici ponašanja, kroz pozitivnu komunikaciju poticalo se konstuktivno rješavanje sukoba. Kada su osvještena pravila igre te spremnost nove djece da ih poštuju, potaknut je razvoj senzibiliteta i prihvaćanje drugih, to jest zajednička igra.  Osvještavanje osobnog identiteta i značajki osobnosti koje nosimo u sebi nastavilo se putem plakata „Po čemu smo slični, a po čemu različiti". Organiziran je roditeljski sastanak, a to je bila prilika  upoznati roditelje s projektom. Istaknuto je kako treba težiti razvoju pozitivnih stavova prema različitom i kod djece i kod roditelja uz maksimalno poštivanje potreba i prava djeteta te stvaranje uvjeta za njihov optimalan rast i razvoj. Organizirana je mala krojačka radionica i dolazak roditelja u skupinu što je prethodilo Katarinskom sajmu. Slijedio je posjet krojačkom salonu i stomatološkoj ordinaciji čime su se potakla razmišljanja i rasprave o zanimanju roditelja. Na drugom roditeljskom sastanku u prosincu 2012. godine, kroz zajedničko druženje u blagdanskom ozračju, roditelji su  zajedno s djecom bili aktivno uključeni u niz poticajnih i grupnih aktivnosti. Organizirana je Božićna svečanost u kojoj smo slali jedni drugima pozitivne poruke, a i dalje se kroz pokladne svečanosti te kroz dogovor i pripremu završne svečanosti razvijao pozitivan stav, senzibilitet i poimanje vrijednosti različitog. Kako se projekt razvijao nastali su materijali – plakat, fotografije, likovni radovi kroz koje je vidljiv cijeli tijek projekta i proces od primjećivanja problema pa preko osvještavanja do prihvaćanja i razvijanja tolerancije prema različitom kod djece. Kroz cijeli proces odgojitelji su djeci bili partneri potičući ih i pomažući im osvještavati i prihvaćati različitosti. Kako je vrijeme odmicalo primjećivao se pozitivan pomak na razvoju tolerancije u skupini. Jačanjem pozitivne slike o sebi i izgrađivanjem osobnog identiteta potaknuti su prihvatljivi načini ponašanja i uvažavanja identiteta druge djece.

gallery1 gallery1 gallery1   

 • mt_gallery
  Ponedjeljak, 02. svibanj 2016.

  Smotra projekata iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja

  U Požegi je dana 18. ožujka 2016. godine održana Međužupanijska Smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko…
 • mt_gallery
  Četvrtak, 03. ožujak 2016.

  DV "Trnoružica " - Zdrava hrana

  Ideja projekta „Zdrava hrana" bila je upoznati djecu s važnošću zdrave prehrane za njihov rast i razvoj, uključiti ih u pripreme jednostavnih i zdravih jela s namirnicama koje su im…
 • mt_gallery
  Četvrtak, 03. ožujak 2016.

  DV "Pčelica" – „Dijete u svijetu glazbenih instrumenata“

  Kroz svakodnevne igre i aktivnosti u vrtiću primijetili smo sve veću zainteresiranost djece za sviranje na instrumentima u glazbenom centru. Tako je nastala tema našeg projekta, a cilj…
 • mt_gallery
  Utorak, 19. ožujak 2013.

  DV ˝Seka i braco˝ - Igre djece svijeta

  Početkom pedagoške godine slikovnica „Zlatna Ribica" je bila poticaj za izradu projekta i nastavak projekta „Putovanje oko svijeta".Djeca su pokazala veliki interes koji je potaknuo…
 • mt_gallery
  Ponedjeljak, 11. ožujak 2013.

  DV ˝Stribor˝ - Zdravi zubi – mogu i hoću sam

  Prepričavanje različitih događanja koja su se dogodila u vezi dječjih zubi potaknulo je niz pitanja: Zašto se zub klima? Zašto je ispao? Hoće li ostati rupa na mjestu zuba? Hoće li…
 • mt_gallery
  Četvrtak, 07. ožujak 2013.

  DV ˝Trnoružica˝ - Mali istraživači

  Dijete ima neodoljivu potrebu za istraživanjem. Pokreće ga unutrašnja motivacija koja je puno djelotvornija ako joj se pridruži i vanjska motivacija, što su u ovom projektu bili…
 • mt_gallery
  Srijeda, 06. ožujak 2013.

  DV ˝Maslačak˝ - Živjeti u skladu s prirodom

  Šetnja do potočića u blizini vrtića, stanje u kojem je zatečen, iskrena emocionalna reakcija djece te lavina dječjih pitanja inicirala su provođenje projekta ˝Živjeti u skladu s…
 • mt_gallery
  Srijeda, 06. ožujak 2013.

  DV ˝Kosjenka˝ - Boravak na zraku

  Boravak na otvorenom, zbog svoje veličine i osjećaja slobode koje pruža, omogućuje sudjelovanje većeg broja djece u aktivnostima koje nisu ostvarive u sobama dnevnog boravka. Potaknuti…
 • mt_gallery
  Srijeda, 06. ožujak 2013.

  DV ˝Ivančica˝ - Djeca pomažu djeci

  U dječjem vrtiću „Ivančica" nalaze se mješovite skupine koje imaju zajedničku garderobu. Dolaskom nove djece na početku pedagoške godine primjećeno je kako djeca spontano pomažu djeci…
 • mt_gallery
  Srijeda, 06. ožujak 2013.

  DV ˝Hlapić˝ - U dodiru s prirodom

  Susret djece s prirodom započinje u obitelji i dječjim vrtićima. Predškolska dob predstavlja ključno razvojno razdoblje za mnoga područja pa tako i ovo. Početak razumijevanja prirode…
 • mt_gallery
  Srijeda, 06. ožujak 2013.

  DV ˝Radost˝ - Naša mala scena

  Lutka i scensko stvaralaštvo neizostavan je dio dječjeg razvoja i svakodnevnice bilo u obiteljskom ili izvanobiteljskom okruženju. Djeca se od najranije dobi susreću s lutkama i…
 • mt_gallery
  Utorak, 05. ožujak 2013.

  DV ˝Pčelica˝ - Rastimo zajedno s prijateljima-različitosti nas obogaćuju

  Svakodnevni život u skupini predškolaca različite životne dobi (djeca od 5 do 7 godina ), različitih potreba (djeca s posebnim potrebama) te različitih mogućnosti potaknuo je na…
   
Nalazite se ovdje: Naslovnica Projekti Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo DV ˝Pčelica˝ - Rastimo zajedno s prijateljima-različitosti nas obogaćuju