Dječji vrtići Ivana Brlić Mažuranić

U Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić provodimo dugi niz godina eko program i posjedujemo status međunarodne eko škole u Republici Hrvatskoj.
Program eko škole ostvarujemo u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Kontinuirano djelovanje na odgoj i obrazovanje za okoliš u predškolskoj dobi promičemo kao trajnu vrijednost i način življenja.

Cilj eko programa:
-uvrstiti eko sadržaje u odgojno-obrazovni rad
-usmjeravati djecu na odgovorno ponašanje prema prirodi
-ukazati na važnost brige za okoliš i očuvanje okoliša
-razviti vještine očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama

Eko aktivnosti u vrtiću:
-istražujemo kako očuvati biljni i životinjski svijet
-uzgajanje sadnica, sađenje cvijeća
-neoblikovani materijal koristiti u kreativnim radionicama
-skupljanje, selektiranje i zbrinjavanje papirne i pet ambalaže
-korištenje recikliranog materijala
-učenje racionalnog korištenja pitke vode
-obilježavanje eko datuma prigodnim prezentacijama
-provođenje projekata iz područja ekologije u suradnji s roditeljima

Eko projektima nastalim suradnjom djece i odraslih, nastojimo prenijeti eko poruke i djelovati na razvoj ekološke svijesti i pozitivnog stava prema prirodi i široj društvenoj zajednici.

U sklopu eko programa provode se različiti projekti, u kojima su dječjim idejama i timskim radom dogovorene eko zadaće kao što su praćenje ponašanja ljudi u prirodi, upoznavanje djece s prirodnim okruženjem, upoznavanje problema okruženja, upoznavanje uzročno-posljedičnih odnosa u okruženju, razvijanje poželjnih navika ponašanja, poticanje istraživačkih ponašanja djece. Rad na projektu pridonio je razvoju ekološke svijesti i pozitivnog stava prema prirodi i široj društvenoj zajednici.

Kada govorimo o održivom razvoju i ekologiji, upravo je vrtić mjesto gdje dijete živi i uči. Svako dijete uči svoja prava, odgovornosti i dužnosti. Sve što se nauči u najranijem djetinjstvu ostaje kao kvalitetno znanje za kasnije godine života. Ovu spoznaju o učenju djece predškolske dobi u vrtiću smo iskoristili za stvaranje temeljnih znanja i usvajanja vrijednosti te ekološke osviještenosti djece u vrtiću, a sve to u cilju izgrađivanja kvalitetnih osobnosti koje će ekološki promišljati i djelovati.

Djeca predškolske dobi uče spoznaju kroz igru tj. uče čineći i međusobno surađujući. To su komponente odgojno-obrazovnog rada idealne za usvajanje ekoloških i drugih vrijednosti kod djece predškolske dobi.

Opširnije:Eko program Opširnije:Eko program

 Kroz ekologiju se razvija kreativnost djece (izrada zanimljivih didaktičkih igara od različite vrste ambalaže).

Aktivnosti u dječjem vrtiću su uglavnom životno-praktične što daje poticaj za osmišljavanje dječjeg prostora za igru koji će biti zanimljiv, ugodan i poticajan za učenje i boravak u vrtiću.

Aktivnosti u vrtiću sastoje se od skupljanja starog papira, razvrstavanja, odlaska u reciklažno dvorište, vođenje brige o sadnicama, cvijeću.

   
Nalazite se ovdje: Naslovnica Programi Posebni programi Ekološki program