Katolički vjerski odgoj djece predškolske dobi

Sustavan predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća cjelovitost djetetova bića, a u tu cjelovitost nužno je uključen i vjerski odgoj. Vodeći računa o djetetu kao cjelovitom biću te da je religiozna dimenzija konstitutivna njegovu biću, a poštujući njegov doživljaj svijeta i kao cjeline, vjerski odgoj je sastavni dio u odgojno-obrazovnom radu.
U skladu s ciljevima predškolskog odgoja i obrazovanja razvija se religiozna dimenzija djeteta osposobljavajući ga primjereno njegovoj dobi za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga, u suradnji s roditeljima.

ZADAĆE PROGRAMA:


Katolički vjerski odgoj djece predškolske dobi Katolički vjerski odgoj djece predškolske dobi Katolički vjerski odgoj djece predškolske dobi   


Teme vjerskog odgoja:

  1. Doček i prihvaćanje djece
  2. Stvoreni svijet i stvorenja u njemu
  3. Kraljevstvo Božje
  4. Božić-radost Isusovom dolasku na svijet
  5. Isusovo djetinjstvo i život
  6. Otkrivanje tajne života
  7. U znaku vode i svjetla-ususret uskrslome Isusu
  8. Majka
  9. Moja kršćanska zajednica-Crkva

Program provodi odgojiteljica Zlata Janžić.