Dječji vrtići Ivana Brlić Mažuranić

                                                                 Cilj Lego igraonice je zadovoljavanje dječje potrebe za igrom i kroz igru bolje upoznati svijet koji ga okružuje.

Zadaci ove igraonice su:

 • poticati radosnu i veselu atmosferu;
 • razvijati pozitivnu sliku o sebi;
 • razvijati kod djece međusobno poštivanje i povjerenje;
 • poticati verbalnu i neverbalnu komunikaciju;
 • poticati maštu;
 • razvijati osjećaj za glazbu;
 • poticati razvoj motorike;
 • razvijati kreativnost;
 • razvijati različite oblike likovnog izražavanja.


Opširnije:Lego igraonica Opširnije:Lego igraonica Opširnije:Lego igraonica   

                                                                     Ples je jedno od mnogobrojnih ljudskih iskustava koje je nemoguće zatomiti. Plesanje je bilo prisutno u svim vremenima i među svim ljudima i rasama. Ples je način izražavanja koji je čovjeku dan baš kao i govor, slikanje ili glazba. Poput glazbe, ples je jezik koji sva ljudska bića razumiju bez uporabe govora. Zasigurno ples, kao ni glazba, nipošto nije svakidašnji izraz: čovjek koji počinje plesati uslijed unutrašnjeg poriva čini to možda zbog osjećaja radosti ili duševnog zanosa koji pretvara njegove obične korake u plesne korake, premda on sam ne mora biti svijestan te promjene.
Igra, pokret i glazba tri su nerazdvojna elementa vezana uz dijete. Glazba je dio svakodnevnog života djeteta ,u vrtiću ili kod kuće. No, u vrtiću je dominantna dječja i vesela glazba koja je puna ritma i potiče djecu na ples i kretanje. Djeca otkrivaju ljepotu i dinamiku vježbanja uz glazbu.
Bez obzira u kojoj se starosnoj dobi dijete počinje baviti plesom važno je upoznati ga s osnovnim pojmovima i pravilima u plesnoj umjetnosti počevši od:
- svjesti o vlastitom tijelu i mogućnostima kretanja pojedinih dijelova tijela;
- jačini i brzini pokreta;
- snalaženju u prostoru;
- osvješćivanje o tijeku pokreta;
- prilagođavanju partneru i suradnji s drugima kao i
- stjecanja tjelesne vješine (plesne tehnike).

Pri radu s djecom važno je poznavati psihofizičke osobine njihove dobi, osobne mogućnosti i sklonosti svakoga dijeteta.

Opširnije:Ritmika Opširnije:Ritmika Opširnije:Ritmika   

SADRŽAJ PROGRAMA
Sat programa sastoji se od tri dijela.

Uvodni dio sata ispunjen je fizičkom i mentalnom pripremom za rad i sastoji se od tjelesnog zagrijavanja i psihičke koncentracije te stvaranja pogodne radne atmosfere. Tu koristimo hod ili kip, trk ili čučanj, poskoke ili svijeću, korake, priključne korake ili most, stupanje, razne elementarne igre („Zaledi se", „Pretvori se", „Kipovi" i slično).

Glavni dio sata neposredni je nastavak zagrijavanja, a isto tako neiscrpan izvor ideja i kreativnosti.
U ovom dijelu sata provode se:

 • vježbe za gipkost, glavu i vrat;
 • vježbe za rameni pojas;
 • vježbe za trup i struk;
 • vježbe za kralježnicu, stopala, zglobove, pravilno držanje tijela u različitim položajima;
 • vježbe za istezanje i jačanje pojedinih grupa mišića, pravilan hod, trk i skok, poskoci i skokovi u jednostavnim oblicima;
 • vježbe za ravnotežu, ishodani okreti i slično;
 • vježbe na podu, vježbe iz stojećeg stava na mjestu, vježbe elevacije (ritmička hodanja, okreti na podu i u zraku, skokovi, poskoci).

Plesne priče probudit će kod djece maštu i kreativnost pa će tako i sama stvarati svoj ples (impulsni pokreti, njihanja). U ovaj dio sata također pripadaju zajednička kretanja, „suprostavljanja i razmimoilaženja", suradnja između djece, pružanje pomoći drugima, sposobnost prilagođavanja tuđem vodstvu, usklađivanje osobne težnje za afirmacijom s osobnom težnjom drugih - socijalni aspekt plesa te ritmička gimnastika.

Završni dio sata završavamo oblikovanjem cjeline iz gradiva obrađenog u glavnom dijelu sata. Djeca izvode svoje omiljene plesne igre u kojima se pretvaraju u razne izmišljene ili stvarne likove. Također se mogu provodite igre mirnijeg sadržaja poput igre riječima, dosjetljivosti, zamjećivanja ili izražavanja.

Program se također može provoditi korištenjem rekvizita (lopte, vijače, obruči, trake, glazbeni instrumenti i slično) što nam pruža bezbroj mogućnosti u kreativnom stvaranju. Djeca starije predškolske dobi upoznaju se s osnovama pojedinih plesova, a dominiraju osnove klasičnog baleta.

                                                                                   Potreba za sistematskim i kvalitetnim provođenjem tjelesne aktivnosti od najranijih dana proizlazi iz činjenice da motorički razvoj uvelike utječe na cjelokupni razvoj djece predškolske dobi. Bavljenje kineziološkim aktivnostima glavni je pokretač za očuvanje zdravlja, osobito u dječjoj i mladenačkoj dobi. Tijekom djetinjstva i odrastanja, tjelesna aktivnost ima važnu ulogu u tjelesnom, mentalnom i socijalnom razvoju. Jedan od važnih zadataka odraslih je kod djece razviti svijest o potrebi tjelesnog vježbanja.
Djecu predškolske dobi karakterizira intenzivniji proces rasta i razvoja. U tom periodu treba izabrati takve kineziološke operatere koji ne iziskuju dugotrajan i naporan rad te izbjegavati vježbe statičnog karaktera. Treba davati prednost dinamičnim igrama koje poboljšavaju razvoj kardiovaskularnog i respiratornog sistema te pozitivno djeluju na psihičko stanje djeteta.

CILJEVI PROGRAMA:

 • Doprinos i poticaj jačanju zdravlja, tjelesnom razvoju te razvoju funkcionalnih i motoričkih sposobnosti djeteta;
 • Razvoj motoričkih vještina i usvajanje osnovnih tehnika sportskih disciplina (atletika, sportska gimnastika, ritmička gimnastika, košarka, odbojka, nogomet, rukomet...)
 • Razvoj higijenskih i kulturnih navika te ljubavi prema sportu općenito.

ZADATCI PROGRAMA:

1. Zadovoljiti djetetovu potrebu za igrom, kao osnovnom pretpostavkom za razvijanje stvaralačkih sposobnosti;
2. Zadovoljiti djetetovu osnovnu biološku potrebu za kretanjem;
3. Maksimalan razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti u skladu s individualnim mogućnostima djeteta;
4. Razvoj funkcionalnog razumijevanja kretanja (razvijanje svijesti o vlastitom tijelu i njegovim dijelovima te prostorno- vremenska orijentacija ) čime se potiče samopouzdanje uz mogućnosti izvođenja različitih motoričkih aktivnosti;
5. Aktivno sudjelovanje svakog djeteta u realizaciji programa;
6. Optimalan razvoj kognitivnih sposobnosti – mogućnost djece da analiziraju, komuniciraju, pitaju, traže objašnjenje i sl.
7. Socijalni razvoj – poticanje druženja i zajedništva te uspostava humanih međuljudskih odnosa;
8. Osposobljavanje djeteta za nastavak bavljenja tjelesnom aktivnošću u daljnjem životu, kao dijelu životne kulture.

 

Opširnije:Sportska igraonica Opširnije:Sportska igraonica Opširnije:Sportska igraonica   

SADRŽAJ SPORTSKOG PROGRAMA

 • OSNOVNA BIOTIČKA MOTORIČKA ZNANJA (hodanje i trčanje, puzanje, kolutanje i kotrljanje , provlačenje, penjanje, skakanje, držanje i nošenje, vučenje i potiskivanje, nadvlačenje i guranje, bacanje i hvatanje, upiranje, razne elementarne i štafetne igre)
 • IGRE ( „Jež", „Maca i vrapčići", „Trčanje među predmetima", „Lovci i zečevi", „Dan i noć", „Kipovi", „Tik-tak", „Hajde sa mnom", „Lija i guske", „Hvatalice", „Pretvori se", „Noćni stražar", „Vlak", „Vrtuljak" i mnoge druge...
 • SPECIFIČNA MOTORIČKA ZNANJA:
  - Atletika (trčanje iz različitih početnih položaja, visoki i niski start, štafetno trčanje, pretrčavanje prepona, bacanje loptice skok u dalj, skok u vis..)
  - Sportska gimnastika (upor na lopaticama („svijeća"), ravnotežni položaji na tlu, gredi (klupi), skokovi na dječjem trampolinu)
  - Ritmička gimnastika (vježbe bez rekvizita, manipulacije loptom, vijačom, obručem, trakom)
  - Košarka (dodavanje lopte,vođenje lopte, ubacivanje lopte u koš, igra „mala košarka")
  - Odbojka (odbojkaški stav, formiranje košarice i vršno odbijanje, odbijanje lopte prstima i podlakticama)
  - Nogomet (vođenje lopte nogom, dodavanje, šutiranje na gol, igra „mali nogomet" )
  - Rukomet (dodavanje lopte, pucanje na gol, igra „mali rukomet", „graničari")

Sat tjelesnog vježbanja ima četiri dijela ;
Uvodni dio
U tom dijelu sata organiziramo dječji kolektiv, budimo dječju pozornost. Izvode se igre i vježbe postrojavanja, hodanja, trčanja i poskakivanja. Odgojni zadatak tog dijela sastoji se u razvijanju discipliniranosti, hotimične pažnje i sposobnosti brzog reagiranja.
Pripremni dio sata
U tom dijelu izvodimo vježbe radi jačanja velike mišićne skupine. To su vježbe radi širenja grudnog koša i jačanja ruku, vježbe radi elastičnosti kralježnice i vježbe radi jačanja trbušnih mišića i nogu. Te vježbe pogoduju pravilnom držanju tijela, razvijaju i jačaju navike lijepog držanja tijela. Odgojno je značenje ovog dijela sata što se kod djeteta razvijaju pažnje, pamćenje, mišljenje i sposobnost reproduciranja.
Glavni dio sata
To je najvažniji dio sata, a izvode se vježbe radi razvijanja osnovnih pokreta. Ovdje se ubrajaju hodanje, trčanje, provlačenje, skakanje, penjanje, gađanje u cilj. U tom se dijelu sata, uz razvoj fizičkih osobina djeteta, odgajaju i volja, smjelost, hrabrost, ustrajnost, spretnost, brzina itd. Ovaj sat najčešće završava s nekom poznatom pokretnom igrom.
Završni dio sata
Zadatak završnog dijela sata je da umirimo djecu i pripremimo ih za odlazak kući ili za dalji rad. Provode se mirne igre: igre dosjetljivosti, zamjećivanja, igre riječima, igre izražavanja.

Opširnije:Sportska igraonica Opširnije:Sportska igraonica Opširnije:Sportska igraonica   

Svi programski sadržaji odabrani su u skladu s razvojnim mogućnostima djece predškolske dobi. Program se provodi dva puta tjedno u trajanju od 45 do 60minuta na spravama ili putem tjelesnih pomagala primjerenih dječjoj dobi, a uz vodstvo odgojitelja vrtića.

   
Nalazite se ovdje: Naslovnica Programi Programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja